ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

ประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์

ประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์

            ประโยชน์ของกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์มีการใช้งานในหลากหลายองค์กร ตั้งแต่ระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย แล็บ อุตสาหกรรม เป็นต้น ใช้ในการศึกษาทางชีววิทยา ศึกษาโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต เซลล์ เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆโดยเฉพาะในทางการแพทย์ เช่นการศึกษาความผิดปกติของเซลล์ ศึกษาเชื้อโรค ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการหาหนทางรักษาโรค หรือผลิตยา ใช้ส่องเพื่อช่วยในการผ่าตัด ใช้เพื่อประโยชน์ในด้านการเกษตรเช่น ใช้ศึกษาเซลล์พืช ใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตัดต่อเนื้อเยื่อ เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชใช้ในด้านการอุตสาหกรรม เช่นใช้เพื่อช่วยในการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคขนาดเล็ก ใช้เพื่อตรวจดูอัญมณีเช่น ดูเพชรปลอมในด้านอื่นๆนอกแล็บ ในกรณีนี้อาจจะใช้กล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กซึ่งในปัจจุบันนี้มีรุ่นที่พัตนาเพื่อใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือประเภทสมารท์โฟนเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน เพื่อใช้ในงานที่ไม่ละเอียดมาก เช่น ใช้ส่องธนบัตรปลอม ส่องแมลง ใช้ส่องดูพระเครื่อง ดูวัตถุโบราณ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น